Mår

Mår

Måren er en udbredt art i både Europa og Asien, men den er bemærkelsesværdigt fraværende i England. I Danmark er husmåren den eneste af de nordiske lande, hvor den har sin tilstedeværelse. Den forekommer generelt i hele landet undtagen på Bornholm og visse andre øer. 

Husmåren er primært aktiv om natten og hviler om dagen. Dets natlige adfærd gør, at den ofte lever ubemærket i nærheden af mennesker. Dog kan dens tilstedeværelse blive tydelig, hvis den bevæger sig op på loftet. Den kan lave en del støj, når den færdes rundt, og lyden kan nogle gange forveksles med rotter på loftet. Klik her for bekæmpelse af Mår  

Forebyggelse og bekæmpelse

Hvis man er i tvivl om, hvilket skadedyr der holder til på loftet, kan man prøve at sprede mel på et område og lede efter fodspor. Biderester i gulerødder eller andre madvarer, der er blevet placeret ud, kan også afsløre skadedyrets art.

Den primære forebyggelse involverer at forhindre mår i at få adgang til huset ved for eksempel at udbedre huller i taget og vindskeder. Ligesom rotter kræver mår ikke meget plads for at trænge ind. Hvis der er nok plads til et hønseæg, kan en mår også komme igennem. Nogle gange er det tilstrækkeligt at fjerne adgangsveje som læhegn, espalierer eller træer, der vokser tæt på huset, da husmåren nemt kan klatre op ad dem.

Tragte af hønsetråd, der placeres omkring træstammer, kan forhindre husmåren i at klatre op. Man kan også lægge bølget hønsetråd på læmure, hvilket forhindrer husmåren i at finde fodfæste.

Måren har generelt en modvilje mod støj og uro, så i visse tilfælde kan man prøve at skræmme eller forstyrre den for at jage den væk. Dette kan opnås ved hjælp af blinkende lys og høj musik. Ultralydssendere er normalt ineffektive til bekæmpelse af husmår.

Da husmåren har en veludviklet lugtesans, kan man hænge klude eller aviser op, som er gennemvædet med midler som hjortetakolie, naftalin eller paradiklorbenzen, hvor husmåren færdes. Dette kan få den til at forlade området.

Hvilke skader kan en husmår forårsage i dit hjem?

En husmår, der tager ophold på loftet, kan resultere i ubehagelige lugte, ødelæggelse af isoleringen og fugtproblemer. 

Normalt bevæger husmåren sig mellem loftet og taget og sjældent ned i selve huset eller under gulvet. Lejlighedsvis kan den slå sig ned i en hulmur, men det er usædvanligt, at den forårsager skader på husets ydervægge. Hvis man hører gnave- eller skrabelyde i hulmuren, er det typisk rotter eller mus.

Når en husmår hygger sig på loftet, kan der opstå meget larm, da den løber rundt og kradser i isoleringsmaterialet. Dens bevægelser i isoleringen ødelægger det og kan resultere i betydelige skader. Den kan findes både i loftrum, hvor der er mere plads, og i tagkonstruktioner, hvor loftet og det udvendige tag er parallelle. Her lever den i isoleringen.

Derudover kan den skabe huller i dampspærren, hvilket kan føre til fugtproblemer i taget.

Husmåren efterlader også snavs ved at efterlade afføring i loftets hjørner. Der kan også findes madrester, det vil sige døde dyr af forskellige slags, som den har taget med op på loftet for at spise i fred og ro. Dette kan medføre ubehagelige lugte fra loftet.

Det er vigtigt at bemærke, at almindelige forsikringer normalt ikke dækker skader forårsaget af mår og mus. De fleste forsikringsselskaber tilbyder dog en udvidelse af forsikringen, der dækker skader forårsaget af gnavere og mår. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens forsikring dækker dette, bør man kontakte sit forsikringsselskab.

Spørg os om alt

Har du spørgsmål - har vi svarene


    Vi vender tilbage på din henvendelse indenfor 48 timer.

    Vores kontaktinfo